Samorząd Uczniowski
ZSMEiE

Samorząd Uczniowski ZSMEiE

Cel Samorządu

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2018/2019

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

STYCZEŃ

LUTY

MARZEC

KWIECIEŃ

MAJ

CZERWIEC

Planowane są również akcje charytatywne (np. Góra Grosza, Wrzuć pluszaka dla dzieciaka).